četvrtak, 13. listopada 2016.

29. NEDJELJA KROZ GODINU


16. 10. 2016.
MISIJSKA NEDJELJA
DANAŠNJA NEDJELJA JE MISIJSKA NEDJELJA – UPUĆUJEMO NAŠE MOLITVE GOSPODINU ZA USPJEH SVIH KATOLIČKIH MISIJA U SVIJETU.
Kroz cijeli ovaj mjesec listopad su LISTOPADSKE POBOŽNOSTI:
Svaki je dan u 18,15 sati molitva sv. Krunice i pjevanih litanija.

PONEDJELJAK: Sv. Ignacije Antiohijski, biskup i mučenik
UTORAK:         Sv. Luka Evanđelist
SRIJEDA:          Sv. Petar Alkantarski, prezbiter
SUBOTA:         Sv. Ivan Pavao II, papa

U ovom tjednu nastavljamo sa vjeronaukom i katehezama u župi:
PRIPRAVNICI ZA PRVU PRIČEST: - srijedom
PRIPRAVNICI ZA SV. KRIZMU:
1. razred srednje škole: PONEDJELJKOM U 20,30 SATI (vjeroučiteljica Antonija Lončar)
2. razred srednje škole: UTORKOM u 20,30 SATI (vjeroučitelj fra Miljenko Vrabec)

KATEHETSKI SUSRETI I MOLITVENE ZAJEDNICE:
Franjevački Svjetovni red - UTORKOM U 19,30 SATI
Biblijska srijeda – SRIJEDOM U 20,00 SATI
Probe župnog zbora - ČETVRTKOM U 19,45 SATI
Probe zbora mladih – ČETVRTKOM U 20,30 SATI
Susret Franjevačke mladeži - PETKOM U 20,00 SATI
Susreti i priprava za NOVE ministrante JE SUBOTOM U 10,00 SATI – (ministrantima mogu postati učenici od 5. razreda osnovne škole na dalje)

Susreti u župi za učenike osnovne škole od 4. do 8. razreda započet će od 27. listopada!
Priprava odraslih za sakramente: - ZAPOČET ĆE U PONEDJELJAK, 24. LISTOPADA U 20,00 SATI!
Sva djeca koja bi se htjela uključiti u dječji župni zbor neka se dođu upisati u subotu 22. listopada u 10,00 sati!

U PETAK, 21. 10., U STUDENTSKOM KAMPUSU POČINJE TRODNEVNA DUHOVNA OBNOVA ZA STUDENTE KOJU VODI p. IKE MANDURIĆ. Potičemo sve studente, a program duhovne obnove nalazi se ispred naše crkve u oglasnoj ploči!

Od tiska preporučamo: Glas Koncila, Živo Vrelo i osobito „Kvarnerski vez“ u kojem imate reportažu o misijama, posebno našoj kapucinskoj misiji u Boliviji u kojoj živi i radi naš fra Ivica Vrbić.
Sljedeća nedjelja je 30. Nedjelja kroz godinu.

Nema komentara:

Povežite se sa župljanima preko alatne trake vašeg web-preglednika!

toolbar powered by Conduit
Klikom na "Gospa Pojišan" iznad instaliraj toolbar na ovu stranicu i poveži se u župnu zajednicu!