petak, 1. travnja 2011.

4. KORIZMENA NEDJELJA GODINA A


3. 4. 2011.

Prva je nedjelja u mjesecu, stoga danas molimo za duhovna zvanja, a svoj prilog za odgoj naših svećeničkih i redovničkih kandidata možete staviti u za to označenu škrabicu kraj župnog listića.

Danas pod večernjom sv. misom u 19,00 sati biti će druga provjera – skrutinij, ovogodišnjih katekumena – odraslih pripravnika za sakramente krštenje, pričesti i krizme.

Sutra u ponedjeljak, 4. travnja, u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu u 18,00 sati održat će se tribina „Haški sud i pravda“ – gosti predavači su g. Lujo Medvidović odvjetnik i Zoran Vukman, novinar i esejist.

Utorkom i petkom u 18,30 sati (prije večernje sv. mise) je kroz cijelo korizmeno vrijeme pobožnost KRIŽNOG PUTA. Pozivamo vas sve, osobito mlade!

  • U PONEDEJLJAK, u 19,45. su kateheze za odrasle – hod u vjeri
  • UTORAK  prije večernje sv, mise molimo Obiteljski križni put.
  • Nakon sv. mise je Biblijski utorak:  tema ovog utorka je: KNJIGA O JUDITI
  • U SRIJEDU je u 20,15 susret Franjevačke mladeži: TEMA SUSRETA OVE SRIJEDE je „LJUBAV, SPOLNOST I ODGOVORNOST  - ZA KVALITETNIJI ŽIVOT MLADIH,“ a o temi će govoriti prof. Mila Bulić. Susret je otvoren za sve mlade naše župe (a i šire ;)
 Četvrtak je prvi u mjesecu, pa će nakon večernje sv. mise biti Euharistijsko klanjanje – molimo za naše obitelji.

U petak pod večernjom sv. misom biti će obred „predaje vjeroispovijesti“ našim ovogodišnjim katekumenima

U subotu, 9. travnja u našem gradu počinju DANI KRŠĆANSKE KULTURE, na koje Vas osobito pozivamo! Raspored s programom svih događanja za svaki dan pogledajte vani u oglasnoj ploči. Dani kršćanske kulture traju do 19. travnja.

SLJEDEĆA NEDJELJA je 5. korizmena nedjelja, sv. mise su po redovitom rasporedu.
Sljedeće nedjelje pod večernjom sv. Misom u 19,00 sati će biti treća provjera (scrutinij) naših ovogodišnjih katekumena.

Od tiska preporučamo izloženo, POSEBNO Glas Koncila i naš ŽUPNI LISTIĆ.
U sakristiji možete nabaviti Zbornik o našem svetištu i kapucinskom samostanu!

Nema komentara:

Povežite se sa župljanima preko alatne trake vašeg web-preglednika!

toolbar powered by Conduit
Klikom na "Gospa Pojišan" iznad instaliraj toolbar na ovu stranicu i poveži se u župnu zajednicu!